כח אדם​

להורדת טופס שאלון אישי נא לחץ כאן - טופס שאלון אישי

 

כח אדם​
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
2024/ 18/ע סייע/ת כיתתית / גן בחינוך המיוחד הבינוני הקשה פומבי 21/07/2024 11/08/2024 0
דרושים/ות מלווים/ות להסעות לבתי ספר וגנים פומבי 0

עבור לארכיון המכרזים