כח אדם​

טופס שאלון אישי

 

כח אדם​
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
2021 /7/ע מזכיר/ה במשרדי הרשות המקומית פומבי 06/04/2021 22/04/2021 0

עבור לארכיון המכרזים