כח אדם​

להורדת טופס שאלון אישי נא לחץ כאן - טופס שאלון אישי

 

כח אדם​
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
02/2024/ע דרוש/ה ממצה משאבים ופיתוח כלכלי פומבי 14/02/2024 29/02/2024 0
דרושים/ות מלווים/ות להסעות לבתי ספר וגנים פומבי 0
דרוש מ"מ מדריך/ה לנוער 0

עבור לארכיון המכרזים