הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית אופקים

שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023)

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

 

בתוקף סמכותה של עיריית אופקים לפי סעיף 19ט(ג1א)(3)  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  1. אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023). רשימה זו כוללת  25% לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק:

  1. רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

בניין עירייה

הנהלה

מחלקת הנדסה

הרצל

38

 

 

קבלת קהל

דרך נגישה, מעלית, שירותי נכים, ריהוט נגיש, שילוט הכוונה, סימון מוביל.

בעלות והפעלה

2

מועדון נפגעי סמים

היוגב

19

 

 

שירותי קהילה

דרך נגישה, שירותי נכים, חניית נכים.

בעלות

3

מועדון רווחה

הרצוג

1125

 

 

שירותי קהילה

דרך נגישה, שירותי נכים, חניית נכים.

בעלות

4

מקלט 42

הרב קוק

4

 

 

מקלט ציבורי

דרך נגישה, מעבר נגיש, שירותים.

בעלות

5

מקלט 55

היונה

29

 

 

מקלט ציבורי

דרך נגישה, מעבר נגיש, שירותים.

בעלות

6

מועדון תנועת הצופים

שלמה המלך

38

 

 

מועדון תנועת נוער

דרך נגישה, שירותי נכים, חניית נכים.

בעלות

7

מקלט 61

האצ"ל

22א

 

 

מקלט ציבורי

דרך נגישה, מעבר נגיש, שירותים, חניית נכים.

בעלות

8

מרכז שירות טלפוני נגב 19

קיבוץ גלויות

21

 

 

מקלט ציבורי

שירותי נכים, מעברים נגישים, ריהוט נגיש, דרך נגישה.

בעלות

 

 

  1. רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

גן ציבורי דקר

רח' אבוחצירא

 

163546

580301

גן ציבורי אתר משחקים

דרך נגישה, ריהוט נגיש, מאחזי יד.

בעלות

2

אמפי גן הבנים

רח' מבצע משה

 

163821

580401

גן ציבורי

דרך נגישה, מקומות ישיבה מונגשים, סימון ותמרור חניות נכים.

בעלות והפעלה

3

גן ציבורי קריית ספר

רח' קריית ספר

40

 

 

גן ציבורי, אתר משחקים

דרך נגישה, ריהוט נגיש, מתקן משולב נגיש, חניית נכים.

בעלות

4

חניון ירושלים

רח' ירושלים

 

164553

578920

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

5

חניון ההגנה

רח' ההגנה

 

164148

580178

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

6

חניון לח"י

רח' לח"י

 

164233

580154

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

7

חניון החיד"א

רח' החיד"א

 

164132

579851

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

8

חניון גן הידידות

האורן

1

 

 

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

9

חניון האר"י

רח' האר"י

 

163996

579633

חניון ציבורי

דרך נגישה, חניית נכים.

בעלות

10

מגרש מקורה

צה"ל

4

 

 

מגרש ספורט

דרך נגישה, מאחזי יד.

בעלות והפעלה

 

 

 

אני, איציק דנינו, ראש עיריית אופקים, מצהיר בזאת לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה עיריית אופקים תקציב  בסכום של 950,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

___ ב________ התש_____

(___ ב________ ____20)

 

__________________(חתימה)

איציק דנינו

ראש עיריית אופקים

      (חמ   3-6366)

 


[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.