1. כללי:
  1. לאור תמונת מצב התחלואה הוחלט לצאת לפועל עם תוכנית חירום עירונית שתימשך כשבועיים ותביא לצמצום משמעותי לירידה בתחלואה, קטיעת שרשת ההדבקה ובנית מודל מעקב יעיל שיאפשר ניטור תמונת מצב אמיתית בכל רגע נתון.
  2. בתאריך 13.10.2020 התקיים דיון חירום בראשות ראש העיר ובהשתתפות מר שמעון פרץ (עוזר ואחראי איזור הדרום מטעם פרו' גמזו), סגני ראש העיר, מנכ"ל העירייה מפקד תחנת משטרת אופקים, קב"ט העיר וממונה קורונה, ס. מנהל אגף הרווחה, יקל"ר (נציגי פיקוד העורף), ראש מנהל החינוך, יועץ התקשורת והדוברות.
  3. ס. מנהל אגף הרווחה הציג נתונים של היקף התחלואה בעיר בחתך אוכלוסיות, שכונות, גילאים ומאפיינים נוספים.
  4. מפקד תחנת אופקים הציג את הפעילות הרחבה לאכיפת ההנחיות וההגבלות בכלל המרחב, ונתן דגש על פעילות המשטרה באמצעים השונים, נוכחות במרחבים הציבוריים, אזהרות ושימועים לבתי עסק, בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם, פגישה עם אנשי ציבור ומנהיגים בקהילה, מתן קנסות והתראות.
  5. קב"ט העיר הציג את פעילות הפיקוח והשיטור העירוני לאכיפה בדגש על המרחב הציבורי, עטיית מסיכות, התקהלויות בשטחים ציבוריים, אכיפת הנחיות ה"תו הסגול" בבתי העסק, בדיקת המצאות חולים ומבודדים בביתם וליווי פעולות נוספות כגון: פריסת מחסומים, הקמת עמדות הדיגום, הסברה והפעלת כריזה וחלוקת מזון לנדרשים.
 2. נושאים עיקריים והחלטות ראש העיר:
  1. כניסות ויציאות מהעיר:
   1. המשך קיום החסימה בכניסה הראשית לעיר ע"י משטרת ישראל ובדיקה סלקטיבית ומדוייקת לצד פעולות נוספות לאיתור חריגים.
   2. אפשרות לסגירת 2 כניסות לעיר ואישור כניסה ברחוב הרצל בלבד.
  2. מערכת החינוך:
   1. מערכת החינוך תפעל בהתאם להנחיות הארציות וע"פ תוכנית מנהל החינוך, בשלב זה, המשך סגירת מוסדות מערכת החינוך למעט חינוך מיוחד.
   2. פתיחת גני ילדים להורים שהינם עובדים חיוניים.
  3. מוסדות:
   1. תרבות - סגירת כלל מוסדות התרבות ואיסור על קיום אירועי תרבות.
   2. דת -
    1. תפילה תתקיים בשטח פתוח בלבד ועד 20 איש - מסיכות ושמירת מרחק.
    2. אפשרות ללימוד ב'כולל'/ בתי מדרש בהתאם להנחיות (עד 10 במבנה).
    3. מקווה – סגירת מקווה לגברים ואישור לפתיחת מקווה לנשים.
   3. מוסדות רשות -
    1. אין קבלת קהל בכלל המוסדות - לשכת ראש העיר תקבל פניות טלפוניות ותפנה לגורמים הרלוונטיים.
    2. צמצום היקף עובדים במתכונת חירום (30%).
    3. הגדרת עובדים חיוניים ועבודה מהבית.
    4. קיום ישיבות דחופות בלבד וצמצום המשתתפים.
    5. סגירת כלל פעילות הנוער במתנ"סים ובמסגרות השונות - פעילות נוער תבחן לקראת שבוע הבא.

 

 1. מרחב ציבורי:
  1. פארקים, גני משחקים, מגרשי ספורט- יהיו פתוחים בהתאם להנחיות הארציות.
  2. פארק הידידות יסגר בשעה 20:00, תיאום כיבוי החשמל במגרשים הציבוריים בשעה 20:00.
  3. בשעות העומס יוצב פקח במרחבים הציבוריים המרכזיים.
 2. עסקים/חנויות/רשתות מזון:
  1. אכיפה מוגברת בכלל העסקים ובחנויות המאושרות.
  2. הגבלת מספר הלקוחות בחנות בהתאם לקיבולת (החמרה של ההנחיות הארציות).
  3. בחינת אפשרות לזימון תורים מראש (החמרה של ההנחיות הארציות).
  4. איסור ואכיפת התקהלות מחוץ לחנויות.
 3. רווחה:
  1. הרחבה וייעול מערך התשאול והתחקור.
  2. הפעלת והרחבת מוקד הרווחה.
  3. תוכנית הגנה על קשישים ומוגבלים.
  4. ליווי ותמיכה לאוכלוסיות הרווחה.
  5. המשך מדיניות פינוי למלוניות.
 1. פעולות נוספות לביצוע:
  1. הכנת תוכנית מקיפה לפיקוח ואכיפה - הרחבת הסד"כ ושעות הפעילות.
  2. הכנת תוכנית בקרה ובדיקת הימצאות חולים/מבודדים בביתם - בתיאום משטרה.
  3. ביצוע תוכנית שיווק ופרסום.
  4. תוכנית "נצורה" של מיפוי ואפשרות להטלת סגר בשכונות - תופעל בהנחית הגורמים המוסמכים בלבד.
 2. פקע"ר+ משרד הבריאות:
  1. קיום נקודות בידוק באופן רציף וללא צורך בהפניה.
  2. קיום נקודות בידוק למגזר החרדי.
  3. תגבור חיילים למשימות: הסברה, חלוקת מזון ותרופות, בקרת חולים/מבודדים.
 3. מתנדבים:
  1. פעילות המתנדבים תתבצע ע"פ מדיניות הפעלת מתנדבים.
  2. הכנת תוכנית פעילות מתנדבים לליווי וסיוע - בהתאם לצורך לדרישות.
 4. תחבורה ציבורית: תפעל כרגיל בהתאם להנחיות הארציות - תוגבר האכיפה ע"י משטרה.

 

 

 

שמוליק סמיט,

מנהל מחלקת ביטחון וחירום