בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ותפעיל מרכז הפעלה עירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה.

מערך השירותים לתושבים, המיועד להבטיח אורח חיים סביר ומענה לתרחישי החירום השונים, כולל:

 • שירותי מידע הקשורים באירועי החירום ובשירותי העירייה החיוניים.
 • פתיחה והפעלה של מערך המקלטים הציבוריים.
 • קליטת תושבים שביתם נהרס ומתן פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול ותמיכה פיזית ונפשית בפרט ובקהילה.
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • אספקת שירותים בסיסיים חיוניים הכוללים בין השאר: פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ועוד.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות.
 • זיהוי חללים והבאתם לקבורה.

מתקנים לשעת חירום

העירייה תפעיל בשעת חירום סוגים שונים של מתקני חירום:

 • מרכזי קליטה 
  מרכזי הקליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר (לינה, כלכלה) עד למציאת חלופת דיור עבורם או עד לחזרתם לביתם.
 • מקלטים ציבוריים ומיגוניות
  המקלטים הציבוריים והמיגוניות, שנבדקו ואושרו על ידי העירייה כמקום מוגן, פרוסים ברחבי העיר, במטרה לאפשר מחסה בשעת חירום בנוסף לממ"דים ולמקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים.
 • צופרים
  מערך הצופרים בעיר הוקם על יד פיקוד העורף (צה"ל) ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת לציבור לשמוע את ההתרעה מחוץ למבנים בשעת חירום.
 • מרכזים לתרומות דם
  במצבי חירום שונים יזדקק המערך הרפואי למנות דם. מד"א והעירייה יפתחו מרכזי התרמה (בבתי ספר ובמוסדות ציבור) והציבור ייקרא אליהם לתרום דם.
 • מרכזים לחיסון האוכלוסייה
  לפי הנחיות משרד הביטחון ומשרד הבריאות, בעת חירום ובהתאם לצורך, יחוסן הציבור כנגד מגפות. לטובת תושבי העיר תפתחנה תחנות חיסון והציבור יוזמן אליהן לקבלת החיסונים.
 • מרכזי תמיכה נפשית
  מרכזים בהם יינתן טיפול פסיכו-סוציאלי לאנשים הנמצאים במצבי לחץ נפשי. הטיפול יינתן ע"י צוותים מקצועיים משולבים של פקוד העורף, משרד הבריאות והעירייה.

הערכות לחירום

 • שיפוץ מקלטים ציבוריים: מקלטים ציבוריים רבים בעיר שופצו, ולכל מקלט ציבורי קיים אחראי לפתיחתו בעת הצורך.
 • הכנת מוסדות מערכת החינוך: כל המוסדות על צוותיהם (בתי הספר והמרכזים הקהילתיים), יעמדו לרשות הציבור בשעת חירום, ויופעלו לפי הצורך כמרכזי קליטה ושירותים בסיסיים לתושבים שיפונו מביתם שיפגע, כאתרים המיועדים לטיפול בנפגעים: נפגעי חרדה, נפגעים הדורשים טיפול רפואי ונפגעים הדורשים טיפול סוציאלי, כמרכזי חיסון / חלוקת תרופות, כמרכזי חלוקת ערכות מגן, כאתרי חלוקת מים, כאתרי התרמת דם, ובאירוע רעידת אדמה - כמתחם לוגיסטי עירוני שיופעל בשטח פתוח לטובת תושבי העיר.
 • תפעול מערכת החינוך:
  • קיום לימודים: העירייה תודיע לתושבים בכל אמצעי התקשורת והמדיה, על קיום או אי קיומם של לימודים במערכת החינוך, בהתאם להערכת המצב בעיר, המלצות גורמי הביטחון והחלטת ראש העיר. העירייה תודיע גם על היתר להתכנסויות וקיום אירועים
  • סבבי לימוד במקרה הצורך: במצב חירום מתמשך, בבתי הספר בהם מרחבי המקלטים הקיימים אינם מספקים את כל מספר התלמידים הלומד בו, יפעל בית הספר במתכונת לימודים של שני סבבי לימוד (משמרות), עד לרגיעה.
  • מצבי חירום בבית הספר ושליחת התלמידים הביתה: במקרה של אירוע פתע שידרוש מחסה במוסד החינוכי, יפעל הצוות החינוכי המתורגל במקום, בהתאם להנחיות "הכי מוגן שיש" (מקלט/חדר מדרגות/ חדר פנימי וכו').
   במקרה בו יופעל נוהל לשליחת תלמידים הביתה, בהתאם להנחיות משרד החינוך, עליכם מוטלת החובה לפעול על פי ההנחיות לשחרור ילדיכם מבית הספר באופן מבוקר ואחראי.

מרכז הפעלה עירוני

מהו תפקידו של מרכז ההפעלה העירוני, בשעת חירום?

 • לנהל את שגרת החירום בעיר.
 • דיווח על צרכים ותקלות במקלטים הציבוריים לגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 • לפעול למתן שירותים עירוניים לקהילה.
 • לספק מידע לתושבי העיר.
 • לטפל בפניות תושבים ולתקשר בין התושבים לגורמי העירייה (פיקוח, שפ"ע, תברואה, רווחה, חינוך, הנדסה ועוד).
 • לטפל בתוצאות פגיעה ונזק במרחב ולתאם את כלל הפעולות לשיקומם.
 • לגייס מתנדבים ולרכז את פעולות ההתנדבות בעיר.

כיצד מתנדבים?

רוצה להצטרף למערך המתנדבים בשעת חירום?
אנא פנה לרכזת המתנדבים בעירייה בטופס מקוון