מוטי ברבי
מנהל אגף שפ"ע


טלפון מזכירות: 08-9928538

כתובת: בצלאל 6- אופקים

======================================================

אגף שפ"ע מהווה את  הזרוע התפעולית והביצועית של העירייה בתחומים רבים ומגוונים והינו אחראי על מתן השירות לתושבי העיר בנושאים המשפיעים על איכות החיים של תושבי העיר.
אגף שפ"ע פועל כדי להבטיח את איכות החיים של התושבים על ידי שיפור פני העיר, מניעת מפגעים וטיפול בהם, אחזקה שוטפת של רחובות העיר, טיפול בתשתיות קיימות, טיפול בחזות העיר, אחזקה שוטפת של מבני עירייה וחינוך, שמירה על סביבה נקייה ומטופחת, אחזקת הגינון בעיר תוך השמת דגש על חסכון במים, פינוי אשפה וגזם, פיקוח תברואתי – אכיפת חוקי עזר עירוניים, שמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה, השמת דגש על נושא המחזור בעיר והצבת מתקני מחזור ברחבי העיר (נייר, עיתון, בקבוקים, קרטונים ובגדים). בנוסף מקיים האגף פעילות רצופה להדברת ולהרחקת מזיקים (יתושים, דבורים ומכרסמים).

 

תחומי אחריות

  1. פיתוח ושמירה על עיר בטוחה, נקייה, ירוקה ומטופחת.
  2. שימור וטיפול בתשתיות העיר לרבות תאורת רחבות.
  3. טיפול בפניות תושבים בנושאי תשתיות מפגעי סביבה לרבות מפגעים תברואתיים.
  4. הפעלת שירות וטרינרי.
  5. טיפול בעסקים ומתן רישיונות ניהול עסק.
  6. פרסום מכרזים והפעלת קבלנים למתן שירותים לעירייה בתחום אחריות האגף, טיאוט  ידני ומכני, גינון, פינוי פסולת מוצקה וגזם, הדברה, פינוי פסולת למחזור וכו'.