מצב קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקיםבאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עם מידע חשוב והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף 

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx

מצ״ב הקשור לבדיקת זכאות למענק עבודה

https://www.gov.il/he/service/check-eligibility-for-job-grant