מטרות ופעולות היחידה

מטרת היחידה למניעת נשירה היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד, באמצעות עבודה מאומצת של קציני ביקור סדיר.   האחריות לטיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמיד נחלקת בין בית הספר לבין קצין ביטחון סדיר. במקרים של היעדרויות לסירוגין באחריות בית הספר לפעול לבירור סיבת ההיעדרות ולהציע פתרון.

 

במקרה של היעדרות ממושכת באחריות בית הספר להשלים מספר פעילויות מקדימות טרם התערבות הקצין ביקור סדיר. 
קציני הביקור ה סדיר אחראיים לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה, ולייצג את מדיניות משרד החינוך, תוך איתור צרכים קיימים בקרב אוכלוסיית התלמידים הרלוונטית.
 
חוק חינוך חובה חל על כל תלמיד/ה מגיל 5 בגן חובה ועד סיום כיתה י"ב.
לצורך מילוי מטרתה, פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים:

 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי.
 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים.
 • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל.
 • ייזום תכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
 • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.

 

כל קצין בטחון סדיר ממונה על מספר מוסדות חינוך מתוך חלוקה גיאוגרפית לפי שכונות ו/או מוסדות חינוך ועוסק ב:

 • איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי.
 • איתור חייבי רישום בראשית שנה"ל.
 • איתור חסרי סמל סטאטוס/מוסד.
 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • מניעת נשירה.
 • תיעוד ורישום.

איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי:

פעילות לאיתור תלמידים מתבצעת בשתי תקופות עיקריות בשנה - בראשית שנת הלימודים ובמחצית השנה.

 

איתור חייבי רישום בראשית שנה"ל:

במהלך חופשת הקיץ, ומיד לאחר פתיחת שנה"ל, תעביר מנהלת מחלקת רישום יסודיים ומנהלת מחלקת גני הילדים את רשימת כל חייבי הרישום (מסמך ישים 2), אשר לא ביצעו את הרישום גם לאחר שליחת התזכורת השנייה בדואר רשום.

רשימות הנרשמים לפנימיות יועברו ליחידה לביקור סדיר כחודש לאחר פתיחת שנה"ל. קצין הביקור הסדיר הממונה יצור קשר טלפוני עם ההורים ויסביר להם את חובתם לרשום את הילד למסגרת לימודית. קצין ביקור סדיר יקיים גם ביקור בית, על פי הצורך.

 

איתור חסרי סמל סטאטוס/מוסד

במהלך החודשים דצמבר-ינואר ישלח משרד החינוך דו"ח מרוכז של כל תלמידי נתניה החסרים סמל סטאטוס ו/או מוסד. באחריות יחידת קצין ביקור סדיר לציין, לאחר בירור ובדיקה, מהו הסטאטוס של כל תלמיד. לצורך איתור התלמידים עומדים לרשות קציני ביקור סדיר - תוכנת אלפ"א; תוכנת ממ"ד ומודיעין 144 של בזק.

 

איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה

בראשית שנה"ל יזום קצין ביקור סדיר פגישה עם מנהל בית הספר ו/או יועצת בית הספר. מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות, לדון בתלמידים בעלי בעיות ביקור סדיר ממשיכות משנה קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.

 

פעולות ותוכניות מרכזיות של היחידה למניעת נשירה וקידום נוער:

 • איתור נשירה פוטנציאלית ואקטיבית מגיל גן ועד סיום י"ב.
 • הנחיה וליווי מקצועי של מועדוניות חינוכיות הפועלות במרכז לאוליכט ובניצ"ן חינוך וטיפול.
 • מיומנויות – התמקצעות באמצעות פעילות חוגית מתמשכת.
 • תכנית היל"ה – השלמת השכלה לתלמידים נושרים.
 • ח"ן ברחוב – יישוג בני נוער ברחוב בשעות הערב והלילה מדריכי מוגנות בבתיה"ס.
 • ניידת כתובת רחוב עלם.

 

גופים המשתפים פעולה עם היחידה:

יחידת הנוער העירונית, התכנית הלאומית 360, עיר ללא אלימות, הרשות למלחמה בסמים, נאס"א – מטעם התכנית הלאומית-360.