ביטוח תאונות אישיות חל על התלמידים בכל ימות השנה ובכל מקום שהם נמצאים, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו.


ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות (פיזית או נפשית) – זמנית או קבועה – וכן במקרה של מוות, שנגרמו כתוצאה מתאונה.


חברת גבאי מעניקה שירות מלא לנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמיד ומזמינה אותכם לפנות בכל סיבה.

 

הגשת תביעה ומידע נוסף