עדכוני הרשות שעות קבלת קהל

 

כחלק מתהליך החזרה לשגרה בצל הקורונה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול, משרדי העירייה חוזרים להעניק שירותי קבלת קהל בשלושה אופנים: 

°  קבלת קהל מקוונת (פנייה באמצעות מייל למחלקה המבוקשת. (את רשימת כתובות הדוא"ל ניתן למצוא באתר העירייה)

 ° פניות טלפוניות. 

°  הגעה למשרדי העירייה. בתיאום מראש.

כמו כן, תתאפשר הגעה ללא תיאום בדרך השומרת על הנחיות התו הסגול.