הנדון: סיכום דיון פורום קורונה – התפרצות התחלואה בעיר  28.1.2021

 1. כללי:

בתאריך 28.1.2021 התקיים דיון בנושא סטטוס ופעילות למול התפרצות הקורונה והיערכות לסגר הדוק בראשות ראש העיר ובהשתתפות מנכ"ל העירייה, מפקד תחנת אופקים מ"י, מנהל אגף ביטחון, קב"ט וממונה קורונה עירוני, ראש מנהל החינוך, סגן מנהל אגף הרווחה, מנהלת משא"ן, רמ"ט, דובר העירייה, נציגי יקל"ר פקע"ר.

 1. ראש העיר מיקד את השיח בדיון ואמר כי ישנה התפרצות משמעותית מאוד בעיר- בימים האחרונים העיר הכפילה את מספר החולים המאומתים. יש לתת מענה ממוקד למרחב מסויים לאחר ביצוע מיפוי מדוייק של היקף המאומתים וסביבת מגוריהם. נדרש להכין תוכנית חירות אשר תפעל במהירות בשיתוף כלל הגורמים לצמצום התחלואה בעיר. יש לשאוף לפעול באופן דיפרנציאלי למול מוקדי התחלואה ולהדק את האכיפה במרחבים אלו לצד מתן סיוע ומענה לצרכים השונים.
 2.  סגן מנהל אגף הרווחה הציג את העליה המשמעותית בנתוני התחלואה בעיר ונתוני הדבקה ותחקור מגעים בתוך כך הדגיש כי ניתן לראות באופן ברור מהנתונים כי מיקוד החולים המאומתים הינם מהמגזר החרדי (74%) והציג מאפייני שאר החולים החלוקה למספר חולים במשפחה. מקור התפרצות ההדבקה ככה"נ מישיבה ומסמינר בה נמצאו מאומתים רבים (ככה"נ המוסדות פעלו באופן מסוים בהתאם למתווה שאושר).
 3. מפקד תחנת משטרת אופקים הציג כי מתקיימת פעילות אכיפה רחבה בעיר בהתאם להנחיות הארציות למניעת התקהלויות ואכיפה מוגברת בבתי עסק (ציין כי בעל עסק התייצב אצלו לשימוע בעקבות הפרת ההנחיות) ומעקב אחר מאומתים ומבודדים לצורך אכיפת ההנחיות. מפקד התחנה המליץ כי ינתן דגש על פרסומים ברשתות המדיה השונות ובאמצעות כריזה ונוכחות להסברת חומרת המצב הקשה בעיר והצורך לשמור על הההנחיות. הוסיף כי יבחן את סוגיית הנסיעות באוטובוסים מחוץ לעיר וחזרה במיוחד בסופי שבוע והמענה לנושא זה.

 

 1. סיכום ראש העיר:
  1. ראש העיר דורש ממפקד התחנה להציג תוכנית אכיפה מוגברת, הידוק הסגר ולדרוש תגבור שוטרים לעיר על מנת לבצע מיקוד בנקודות ההתפרצות המוכרות.
  2. מעבר לאכיפה ממוקדת בדגש על רמת שקד החרדית, שכונת הרי"ף, שכונת בן גוריון רבתי, איזורי התפרצות ממוקדים בשכונת שפירא.
  3. אכיפה הדוקה באוטובוסים בדגש לקראת סוף השבוע למניעת תנועה והדבקה אפשרית. יבדוק אפשרות לביטול או צמצום קווי האוטובוס.
  4. מיקוד הפעילות למול מוסדות דת ומוסדות לימוד מכל הסוגים - יש להציב פקח/מאבטח/חיילי תגבור במתחמי המוסדות לבצע סריקה לאיתור הפרות ההנחיות.
  5. יש להעלות בקשה דרך המשטרה לצמצום מאבטחי מוס"ח בבתי ספר בהם כיתה או שתיים בלבד של מסגרות חינוך מיוחד המחוייבות להצבת מאבטח ולאפשר אבטחה מרחבית מצומצמת וניידת על מנת ל"שחרר" את המאבטחים הנותרים לתגבור משימות אכיפה והידוק הסגר.
  6. דרישה מול מפקד המחוז לתגבור משמעותי של חיילי פקע"ר לטובת משימות הידוק הסגר.
  7. דרישה להרחבה משמעותית של עמדות בדיקת קורונה מדלגות ברצף ובשכונות הרלוונטיות.