סוגי מסגרות חינוך מיוחד ברשות:

 

ממלכתי

גן עיכוב התפתחותי

דובדבן

משעול הנרקיס 1

שושן

רקפת

שמואל הרא"ה 13

תות

כפר דרום 4

גן תקשורת/ אוטיזם

אתרוג

צה"ל 6

הדס

חרוב

הרצוג

פקאן

הרצוג

תמר

שמואל הרא"ה 13

כיתה חינוך מיוחד -לקויות למידה

אשלים

הנשיא 30

בן גוריון

דרך הטייסים 903

הגבעה

גולמוב

עמל אמירים

דרך הטייסים 4

כיתה חינוך מיוחד- תקשורת

הגבעה

גולומוב 10

 

בית ספר בית חינוך מיוחד-הפרעות נפשיות

בית אקשטיין

גולמוב 7

חרדי

גן עיכוב התפתחותי

אגודת ישראל

שרת 52

הרצוג 32

גן סיעודי

גן נווה

רמב"ם 24

גן מוגבלויות בנוני

גן ורד

רמב"ם 24

גן תקשורת/ אוטיזם

גן קשת

שרת 52

כיתה לחינוך מיוחד- לקויות למידה

ת"ת תורה לשמה

הרב אבוחצריה 5

ת"ת דרכי חיים

החיד"א 21

שושנים לבנות

חפץ חיים 26

מעלות חיה

עמרם בן דיואן 1

כיתה לחינוך מיוחד-תקשורת

מעלות חיה

עמרם בן דיואן 1

בית ספר לחינוך מיוחד

חפץ חיים- אהל אשר

החיד"א 21

 

                                                                                   

בברכה,

שון שטראל אסור

רכזת חינוך מיוחד

08-9928107