• הקמת מערך עירוני מקיף, מותאם ואפקטיבי ברשות ראש העיר ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי של כלל התושבים.
  • התמודדות מערכתית ברמה היישובית עם תופעות אנטי - חברתיות, אלימות רחוב, וונדליזם, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים ובני נוער, אלימות במערכת החינוך, אלימות במשפחה, ניצול כלכלי בקרב קשישים, צמצום ומיגור תופעת ההתמכרויות ועוד...