תכנון אסטרטגי של העיר אופקים לעשורים הבאים ויישומו בהתאם לחזון העירוני, בהיבטים של:

- תהליכים אסטרטגים חברתיים-קהילתיים כחלק מתהליכי הפיתוח העירוני, והטמעתם בתוכנית העבודה של העירייה

- סנכרון והטמעה של היבטים חברתיים קהילתיים בתכנון הפיזי-עירוני – בשכונות החדשות ובהתחדשות עירונית.

- צמיחה דמוגרפית איכותית.

- צמיחה כלכלית, קידום תעסוקה איכותית ושותפויות בתחום.

- הובלת תהליכים עירוניים בשיתוף עולם האקדמיה בתחומי החינוך, המחקר והפיתוח.

- בינוי קהילתי ופיתוח מרקם קהילתי וחיבור בין קהילות (תושבים ותיקים וחדשים)

- יצירת חיבורים ושותפויות עם מגזרים שונים: ממשלתי, אקדמי, עסקי-תעסוקתי, מגזר שלישי לקידום החזון העירוני