מועדים לישיבות מליאה עתידיים

הריני להביא לידיעתכם תאריכים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2019.

הישיבות יתקיימו בימי שלישי, בתחילת כל חודש בשעה 18:00 בתאריכים הבאים:

1.1.19

5.2.19

5.3.19

2.4.19

7.5.19

4.6.19

2.7.19

6.8.19

3.9.19

1.10.19

5.11.19

3.12.19