מועדים לישיבות מליאה עתידיים

הריני להביא לידיעתכם תאריכים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2019.

הישיבות יתקיימו בימי שלישי, בתחילת כל חודש בשעה 18:00 בתאריכים הבאים:

1.1.19

5.2.19

5.3.19

2.4.19

7.5.19

4.6.19

2.7.19

6.8.19

3.9.19

1.10.19

5.11.19

3.12.19

בימי שלישי בתחילת כל חודש בשעה 18:00.

7.1.20

4.2.20

3.3.20

5.5.20

2.6.20

7.7.20

4.8.20

1.9.20

13.10.20

3.11.20

1.12.20

 

* בחודש אפריל לא תתקיים ישיבת מליאה, מאחר ובחודש זה חל חג הפסח.

 

* נא לעדכן ביומנכם, במידה והיו שינויים לגבי המועדים לישיבות, נודיעכם בהקדם.