הרב אברהם דייטש
סגן ומ"מ ראש העיר
08-9928152
אלעזר פינדר
מנהל לשכת סגן ומ"מ ראש העיר
08-9928152