הרב אברהם דייטש
סגן ומ"מ ראש העיר
אלעזר פינדר
מנהל לשכת סגן ומ"מ ראש העיר