לשכת מנכ"ל העירייה אחראית על תפעולם התקין של כלל שירותי העירייה, ניהול פעילות העירייה, קביעת סדרי עדיפויות והפניית משאבים בהתאם, אחריות כוללת לכלל העובדים, ניהול משאבי העירייה ומתן שירות לעובדיה.

מנכ"ל העירייה מרכז תחתיו את המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר ומהווה גורם מתאם ומפקח על עבודת אגפי העירייה השונים.

מנכ"ל העירייה מנהל את כוח האדם ומשאבי האנוש, החל בגיוס, קליטה, השמת עובדים, ומנגד טיפול בפיטורי עובדים וקביעת תנאי פרישה. מטפל בכל הקשור לעבודת מליאת מועצת העיר, זימון מליאת המועצה, רישום פרוטוקולים והפצתם לכל הגורמים כולל גורמי חוץ.

באחריות המנכ"ל לבצע מעקב שוטף אחר החלטות מועצת העיר, ולוודא את ביצוע ההחלטות.

אגף משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש מספקת שירות להנהלת העירייה ולעובדיה בתחום כח האדם, גיוסו, קליטתו והכשרתו.

המחלקה עוסקת במכלול ההיבטים הקשורים במשאבי אנוש: יישום מדיניות כוח האדם, הסכמי השכר ונוהלי העבודה הנוגעים לעובדי העירייה ופיקוח על ביצועם, טיפול בענייני עובדי העירייה כגון: קליטה, שיבוץ, קידום, נוכחות, גמלאות ומשמעת. איתור צרכים וקביעת תקני כוח אדם ביחידות העירייה. דיווח ובקרה על התשלומים הנלווים לעובד: שעות נוספות, אחזקת רכב, כוננות ועוד.

מנהלת אגף משאבי אנוש - גב' שולה דהן - ממונה על מניעת הטרדות מיניות בעירייה 08-9928536

 

טלפון

פקס

כתובת

מייל

שעות קבלת קהל

קישור

08-9928553

08-9925697

רח' הרצל 38 ת.ד 1 אופקים 87530 אופקים

[email protected]

בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

לפניה מקוונת למנכ"ל העירייה- לחץ כאן

 

לשכת מנכ"ל

טלפון
כתובת
שעות מענה טלפוני
קבלת קהל
קישורים