לשכת מנכ"ל העירייה אחראית על תפעולם התקין של כלל שירותי העירייה, ניהול פעילות העירייה, קביעת סדרי עדיפויות והפניית משאבים בהתאם, אחריות כוללת לכלל העובדים, ניהול משאבי העירייה ומתן שירות לעובדיה.

מנכ"ל העירייה מרכז תחתיו את המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר ומהווה גורם מתאם ומפקח על עבודת אגפי העירייה השונים.

מנכ"ל העירייה מנהל את כוח האדם ומשאבי האנוש, החל בגיוס, קליטה, השמת עובדים, ומנגד טיפול בפיטורי עובדים וקביעת תנאי פרישה. מטפל בכל הקשור לעבודת מליאת מועצת העיר, זימון מליאת המועצה, רישום פרוטוקולים והפצתם לכל הגורמים כולל גורמי חוץ.

באחריות המנכ"ל לבצע מעקב שוטף אחר החלטות מועצת העיר, ולוודא את ביצוע ההחלטות.

אגף משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש מספקת שירות להנהלת העירייה ולעובדיה בתחום כח האדם, גיוסו, קליטתו והכשרתו.

המחלקה עוסקת במכלול ההיבטים הקשורים במשאבי אנוש: יישום מדיניות כוח האדם, הסכמי השכר ונוהלי העבודה הנוגעים לעובדי העירייה ופיקוח על ביצועם, טיפול בענייני עובדי העירייה כגון: קליטה, שיבוץ, קידום, נוכחות, גמלאות ומשמעת. איתור צרכים וקביעת תקני כוח אדם ביחידות העירייה. דיווח ובקרה על התשלומים הנלווים לעובד: שעות נוספות, אחזקת רכב, כוננות ועוד.

יורם נחמן

08-9928553

 

NahmanY@ofaqim.muni.il

מנכ"ל

פנחס קיקוס

08-9928225

 

 pincas@ofaqim.muni.il

עוזר מנכ"ל וממונה על חופש המידע

אתי סויסה

08-9928553

 

etis@ofaqim.muni.il

מזכירת לשכת מנכ"ל

שולה דהן

08-9928536

 

shulad@ofaqim.muni.il

מנהלת משאבי אנוש

אנה בן עיון

08-9928544

 

alonbd@ofaqim.muni.il

עוזר מנהלת משאבי אנוש

 אוריאנה פרץ

 089928501

 

 Orianap@ofaqim.muni.il

מזכירת מחלקת משאבי אנוש

איילה אלמקייס

08-9928501

 

aylaa@ofaqim.muni.il

מנהלת מערך ההתנדבות

 

טלפון

פקס

כתובת

מייל

שעות קבלת קהל

קישור

08-9928553

08-9925697

רח' הרצל 38 ת.ד 1 אופקים 87530 אופקים

NahmanY@ofaqim.muni.il

בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

לפניה מקוונת למנכ"ל העירייה- לחץ כאן