לשכת מנכ"ל העירייה אחראית על תפעולם התקין של כלל שירותי העירייה, ניהול פעילות העירייה, קביעת סדרי עדיפויות והפניית משאבים בהתאם, אחריות כוללת לכלל העובדים, ניהול משאבי העירייה ומתן שירות לעובדיה.

מנכ"ל העירייה מרכז תחתיו את המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר ומהווה גורם מתאם ומפקח על עבודת אגפי העירייה השונים.

באחריות המנכ"ל לבצע מעקב שוטף אחר החלטות מועצת העיר, ולוודא את ביצוע ההחלטות.

 

טלפון

פקס

כתובת

מייל

שעות קבלת קהל

קישור

08-9928553

08-9925697

רח' הרצל 38 ת.ד 1 אופקים 87530 אופקים

NahmanY@ofaqim.muni.il

בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

לפניה מקוונת למנכ"ל העירייה- לחץ כאן

 

לשכת מנכ"ל

טלפון
כתובת
שעות מענה טלפוני
קבלת קהל
קישורים

אנשי קשר בלשכת מנכ"ל