• שיתוף פעולה בין מגזרים שונים בחברה על מנת להבטיח שתתקיימנה פעולות מתואמות בין מערכות הבריאות, החינוך, הסביבה, התכנון העירוני, הרווחה, התרבות והפנאי, בין מחלקות העירייה, מוסדות ציבור בעיר, מגזר שלישי, מגזר עסקי ותושבים.
  • הדגשה על קידום הבריאות ומניעת מחלות  - תדאג שתיושמנה תכניות לקידום בריאות ומניעת מחלות ההולמות את צרכי התושבים ובאיכות טובה.
  • העלאת המודעות  לאורח חיים בריא באמצעות אירועי ספורט עממים ,סביבה בריאותית הנחלת הרגלי אכילה נכונה ועוד.
  • שותפות בין אגפי/מחלקות העירייה ועם ספקי שירותי בריאות, רווחה, איכות הסביבה, פנאי ואחרים, היא מאפשרת קבלת החלטות רציונאליות, מבוססות על מידע ומתחשבות בהשלכות הבריאותיות על רובדי האוכלוסייה השונים