שם הועדה חברי הועדה
וועדת תחבורה  
ועדת תמיכות- וועדה לא קיימת  
ועדת תחבורה

פרוטוקולים ועדת תנועה

ועדת מכרזים
 • יו"ר  צביקה בר-און,  מפלגת ד"ת
 • דניאל אורי,               מפלגת ליכוד
 • שלמה עזרן,             מפלגת ש"ס
 • משה אוחיון,             מפלגת הבית היהודי
 • גדעון סבגי,               מפלגת תנופה
ועדת כספים
 • ​יו"ר שלמה עזרן,   מפלגת ש"ס
 • דניאל אורי,           מפלגת ליכוד
 • ברוך פאקר,         מפלגת ד"ת
 • משה אוחיון,         מפלגת הבית היהודי  
 • נורברט בוקובזה,  מפלגת תנופה

 

מזכירת הועדה: יהודית חג'ג

לפרוטוקולי ישיבות הועדה לחץ כאן >>

ועדת הנחות
 • ​יו"ר שלמה עזרן,    מפלגת ש"ס
 • ברוך פאקר,          מפלגת ד"ת
 • דר' מרט גנדלר ,    מפלגת אופקים ביתנו
   

מזכיר הועדה: ישראל רווח

ועדת קליטה
 • ​יו"ר דר' מרט גנדלר ,    מפלגת אופקים ביתנו
 • פילו ראובן,                 מפלגת ש"ס
 • צביקה בר-און,            מפלגת ד"ת
 • איציק קריספל,            מפלגת נ"ץ
 • פולינה פוקס,              מפלגת תנופה  

 

מזכירת הועדה: יפה יומטוב

לפרוטוקולי ישיבות הועדה לחץ כאן >>

ועדת חינוך
 • ​יו"ר איציק דנינו,            מפלגת ליכוד
 • פילו  ראובן,                  מפלגת ש"ס
 • הרב דייטש אברהם,      מפלגת ד"ת  
 • משה אוחיון,                 מפלגת  הבית היהודי
 • איציק קריספל,             מפלגת נץ

 

מזכירת הועדה: רחל סבג

ועדה בטיחות בדרכים
 • יו"ר הרב אברהם דייטש,  מפלגת ד"ת 
 • פילו ראובן,                     מפלגת ש"ס
 • דר' מרט גנדלר,               מפלגת אופקים ביתנו
 • אלי סיידה,                      מפלגת יש תקווה 
 • פולינה פוקס,                   מפלגת תנופה


מזכירת הועדה: ליטל פטיטו

לפרוטוקולי ישיבות הועדה לחץ כאן >>

ביקורת
 • ​יו"ר אלי סיידה,     מפלגת יש תקווה 
 • דר' מרט גנדלר,   מפלגת אופקים ביתנו
 • משה אוחיון,        מפלגת הבית היהודי


מזכירת הועדה: אתי סויסה

מעמד הילד
 • יו"ר דניאל אורי,     מפלגת ליכוד
 • ברוך פאקר,         מפלגת ד"ת 
 • דר' מרט גנדלר,    מפלגת אופקים ביצנו 
 • אלי סיידה,           מפלגת יש תקווה


מזכירת הועדה: ליטל פטיטו

הנצחת זכר
 • ​יו"ר נורברט בוקובזה,  מפלגת תנופה
 • דניאל אורי,                מפלגת ליכוד
 • מלכה בנימין,              מפלגת ש"ס

 
מזכירת הועדה: אתי סויסה

בטחון
 • ​יו"ר משה אוחיון,  מפלגת ליכוד
 • דניאל אורי,          מפלגת ש"ס
 • מלכה בנימין,       מפלגה ד"ת
 • ברוך פאקר ,        מפלגה אופקים ביתנו
 • נורברט בוקובזה,  מפלגה תנופה


מזכירת הועדה: עינבל אדרי

איכות הסביבה
 • ​יו"ר אלי סיידה,   מפלגה יש תקווה
 • פילו ראובן,        מפלגה ש"ס
 • צביקה בר-און,    מפלגה ד"ת
 • פולינה פוקס,      מפלגה תנופה

 

מזכירת הועדה: אילה בן ישי 

מאבק בנגע בסמים
 • ​יו"ר איציק קריספל, מפלגה נץ
 • דניאל אורי,            מפלגה ליכוד
 • מלכה בנימין,          מפלגה ש"ס

 
מזכירת הועדה: פאני שמשי

מל"ח
 • ​יו"ר איציק דנינו,    מפלגה ליכוד
 • בנימין מלכה,       מפלגה ש"ס  
 • דר' מרט גנדלר,   מפלגה אופקים ביתנו
 • איציק קריספל,     מפלגה נץ 
 • גדעון סבגי,          מפלגה תנופה  


מזכירת הועדה: ויויאן אלפסי

לפרוטוקולי ישיבות הועדה לחץ כאן >>

מיגור אלימות
 • ​דניאל אורי,        מפלגה ליכוד
 • שלמה עזרן,      מפלגה ש"ס
 • צביקה בר-און,    מפלגה ד"ת 

 

מזכירת הועדה: פאני שמשי

ועדת מכרזים לבכירים
 • ​יו"ר איציק דנינו,  מפלגה ליכוד
 • הרב דיייטש,      מפלגה ד"ת
 • אלי סיידה,         מפלגה יש תקווה

 

מזכירת הועדה: שולה דהן

תחבורה
 • ​יו"ר שלמה עזרן,   מפלגה ש"ס 
 • נורברט בוקובזה,   מפלגה תנופה
 • פולינה פוקס,         מפלגה תנופה


מזכירת הועדה: ליטל פטיטו

שמות
 • ​בנימין מלכה,       מפלגה ש"ס 
 • ברוך פאקר,        מפלגה ד"ת  
 • דר' מרט גנדלר,   מפלגה אופקים ביתנו
 • פולינה פוקס,       מפלגה  תנופה


מזכיר הועדה: אבי פרץ

יקיר אופקים
 • יו"ר נורברט בוקובזה, מפלגה תנופה
 • דניאל אורי,               מפלגה ליכוד          
 • הרב ראובן פילו,        מפלגה ש"ס   
 • משה אוחיון,             מפלגה הבית היהודי
 • איציק קריספל,          מפלגה נץ      


מזכירת הועדה: שמחה אדרי​

הנהלה
 • ​איציק דנינו,               מפלגה ליכוד
 • דניאל אורי,                מפלגה ליכוד
 • הרב שלמה עזרן,       מפלגה ש"ס
 • מלכה בנימין,             מפלגה ש"ס
 • פילו אברהם,             מפלגה ש"ס
 • הרב אברהם דייטש,   מפלגה ד"ת
 • צביקה בר-און,           מפלגה ד"ת 
 • ברוך פאקר,              מפלגה ד"ת