טלפון מרכזייה: 08-9928542

פקס: 08-9928554

כתובת: הרצל 38 - אופקים

שעות קבלת קהל:

יום ראשון: 16:00-18:30

יום שלישי:09:00-12:00

יום חמישי: 09:00-12:00

שעות מענה טלפוני:

יום ראשון: 09:00-12:00

יום שני: 09:00-12:00

יום רביעי: 09:00-12:00

יום חמישי: 13:00- 15:00

=====================================================

אגף ההנדסה בעירייה אמון על קידום פעילות התכנון הפיתוח והבנייה בעיר אופקים, פעילות הכוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.

מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה. לאגף ההנדסה האחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר כמו גם אישורים על תכנון כולל של כבישים, מדרכות, ריאות ירוקות, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים. בנוסף אחראי האגף על הוצאת היתריי בנייה ופיקוח על הבנייה בעיר.

אגף הנדסה מכיל בתוכו חמש מחלקות: הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מחלקת רישוי בנייה, מחלקת פיקוח על הבנייה, מנהלת פרויקטים.

אגף הנדסה עובד בקשר הדוק עם משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע לתכנון העיר ולביצוע התשתיות בה וכן פועל מול החברה הכלכלית כזרוע מבצעת של העירייה ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים רבים נוספים לשיפור השירות בעיר.

 

תחומי אחריות האגף:

  • תכנון העיר: הכנת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות שבתחומה של הרשות המקומית. בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבנייה.
  • בנייה ציבורית: בנייה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או  מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון בנייה ושינויי בנייה, פיקוח.
  • רישוי ופיקוח: אחריות  על כלל הבנייה בעיר ועל עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
  • זימון תורים
  • מחלקת רישוי – הנדסה

  • פיקוח על הבנייה

  •  
  •