אגף ההנדסה בעירייה אמון על קידום פעילות התכנון הפיתוח והבנייה בעיר אופקים, פעילות הכוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.

מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה. לאגף ההנדסה האחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר כמו גם אישורים על תכנון כולל של כבישים, מדרכות, ריאות ירוקות, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים. בנוסף אחראי האגף על הוצאת היתריי בנייה ופיקוח על הבנייה בעיר.

אגף הנדסה מכיל בתוכו חמש מחלקות: הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מחלקת רישוי בנייה, מחלקת פיקוח על הבנייה, מחלקת תכנון תב"ע, מנהלת פרויקטים.

אגף הנדסה עובד בקשר הדוק עם משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע לתכנון העיר ולביצוע התשתיות בה וכן פועל מול החברה הכלכלית כזרוע מבצעת של העירייה ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים רבים נוספים לשיפור השירות בעיר.

הנדסה

טלפון

טלפון מרכזייה: 08-9928542

פקס: 08-9928554

 

 

כתובת

הרצל 38 - אופקים

שעות מענה טלפוני

יום ראשון: 09:00-12:00

יום שני: 09:00-12:00

יום רביעי: 09:00-12:00

יום חמישי: 13:00- 15:00

קבלת קהל

יום ראשון: 16:00-18:30

יום שלישי:09:00-12:00

יום חמישי: 09:00-12:00

קישורים

לפניה מקוונת למהנדס העיר לחץ כאן