עיריית אופקים מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את ביטחון העיר והתושבים, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון השונים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים.
בשעת חירום, תפקיד מערך החירום העירוני הוא לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בעיר, באופן שיאפשר המשך שגרת החיים הסבירה לתושבי העיר, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.

מצלמות ביטחון

לצורך שמירה על המרחב הציבורי בעיר כגון: מוסדות החינוך, מתקני העירייה והגנים הציבוריים, התקינה עיריית אופקים עשרות מצלמות ביטחון וחיישני ניטור והתרעה המקושרים למערכת שליטה מתקדמת 
המערכת מספקת תמונה באיכות HD המאפשרת צפייה ושמירה שוטפת על המרחב הציבורי, ומעניקה למשטרת ישראל חומר ראייה בבית-המשפט במקרה של ביצוע עבירה פלילית.

בשל רגישות הנושא והצורך בהקפדה על שמירת צנעת הפרט, זכות העיון בצילומים נתונה למורשי גישה בלבד.

היערכות העירייה לשעת חירום

היערכות התושב לשעת חירום

ביטחון בשגרה