רחוב בצלאל 6- אופקים

טלפון: 08-9928561

======================================================

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים -"אופקים חדשים", הינה תאגיד עירוני של עיריית אופקים  המשמש כזרוע המתכננת והמבצעת  אחד לאחד את המטרות  האסטרטגיות של העירייה.

ככלל החברה, תפעל ותגייס ותרכז את כל המשאבים הציבוריים המוצעים על ידי ממשלת ישראל, והמשאבים הפרטיים המצויים בשטח השיפוט העירוני,  ותהפוך את נכסי העיר : קרקעות העיר, הפוטנציאל האנושי , תוכניות פתוח ועוד, לעוצמה ביצועית בראייה כלכלית לרווחת תושבי העיר אופקים. 

בראש המבנה הארגוני של החברה הכלכלית קיים  דירקטוריון, בראשו  עומד ראש העיר וכן נבחרי ציבור ובעלי תפקידים סטטוטוריים של העירייה,  המאפשר לחברה לשאוב  את  הכוחות הטובים להצלחת פעילותה מתוך הנהלת העירייה, והציבור, תוך התנהלות מבוקרת על פי כללי המנהל התקין ובשקיפות על פי כל דין. 

החברה  תהווה גוף משימתי היודע לנצל את פוטנציאל הנכסים הציבוריים  האסטרטגיים של העיר, להכנסות כספיות  עצמיות ומשמעותיות, אשר  ימנפו  ויאתחלו  פרוייקטים עירוניים.