בתוקף סמכותה של עיריית אופקים לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  1. אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
    1. רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

בניין עירייה

הנהלה

מחלקת הנדסה

הרצל

38

 

 

קבלת קהל

קיים : דרך נגישה,

מעלית,

שירותי נכים.

נדרש: סימון עיוורים

שילוט

ריהוט נגיש

פרסום באתר קבלת קהל והכוונה על ידי עובדים

בעלות והפעלה

יונגש עד 3/2023

2

מקלט 1 - בית כנסת

הכרמים

100

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

3

מקלט 2 – בית כנסת

הגורן

17

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

4

מקלט 3 – בית כנסת

הכרמים

56

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

5

מקלט 4 - מועדון קשיש

הכרמים

34

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2023

6

מקלט 5 - מועדון צוות

היוגב

37

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

7

מקלט 6 – חב"ד

הרימון

3

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לבי"ס הנגיש הסמוך – דרכי  נעם

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

8

מקלט 7 – ג'ודו

בן שמן

3

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

חוג ג'ודו במרכז קהילתי רח' גולומב

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

9

מקלט 8 – מועדון נפגעי סמים

היוגב

19

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מבנה חלופי במינהל לשירותים חברתיים ברח' יהודה הלוי

בעלות

יונגש עד 3/2023

10

מקלט 9 – בני עקיבא

הזית

1

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מבנה יחידת הנוער ברחוב השקד

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

11

מקלט 10 – מש"ק משטרה

התירוש

3

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז להב"ה ברח' גולומב

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

12

מקלט 11 – איחוד הצלה

ארבעת המינים

26

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז להב"ה ברח' גולומב

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

13

מקלט 12  - בני עקיבא

ערבה

2

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מבנה יחידת הנוער ברחוב השקד

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

14

מקלט 13 – חב"ד

דיקלה

18

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למועדון בני עקיבא ברח' צה"ל

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

15

מקלט 14 – מועדון שכונתי

הזמורה

9

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למועדון לאיש"ה ברח' קיבוץ גלויות

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

16

מקלט 19 – מועדון רווחה

הרצוג

1125

 

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מבנה חלופי במרכז נט"ע ברח' השקד

בעלות

יונגש עד 3/2023

17

מקלט 23

אבוחצירא

 

163490

580331

 

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

18

מקלט 32 - מועדון אופקימה

קיבוץ גלויות

1407

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז למשפחה ברח' אבוחצירא

בעלות

יונגש עד 3/2026

19

מקלט 37 – בית כנסת

שרת

 

163450

579840

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למבנה נגיש

בעלות

יונגש עד 3/2026

20

מקלט 42 – האגודה למלחמה בסרטן

הרב קוק

4

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לאגף לשירותים חברתיים ברח' יהודה הלוי

בעלות

יונגש עד 3/2023

21

מקלט 43 - חוגים

כצנלסון

11

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז פיס קהילתי ברח' גולומב

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

22

מקלט 49 – מועדון כושר

משעול הרקפת

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

קיים חדר כושר בקאנטרי

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

23

מקלט 51 –בית כנסת

התבור

21

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברחוב שמואל הרואה

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

24

מקלט 52 – בית כנסת

אלישע

34

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברחוב קרית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

25

מקלט 56 – שיטור קהילתי

חנניה

2

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש,

שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למועדון נוער ברח' קרית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

26

מקלט 54 - מעון

חגי

10

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מעון ברח' ישעיהו 26

בעלות

יונגש עד 3/2026

27

מקלט 55 – גן ילדים

היונה

29

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מעון ברח' ישעיהו 26

בעלות

יונגש עד 3/2023

28

מקלט 53 – בית כנסת

חנניה

21

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברח' שמואל הרואה

בעלות

יונגש עד 3/2026

29

מקלט 57 – פעילות חברתית

שמואל הרואה

28

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למועדון נוער ברח' קרית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2026

30

מקלט 58 – בית כנסת

אסתר המלכה

7

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברחוב קרית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2026

31

מקלט 59 – מועדון תנועת הצופים

שלמה המלך

38

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למועדון נוער הסמוך ברח' קרית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2023

32

מקלט 60 – קופ"ח כללית

גדעון

18

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

קיים מרכז רפואי קופ"ח כללית ברחוב חפץ חיים

בעלות

יונגש עד 3/2026

33

מקלט 61 - קו לרחל חלוקת ציוד רפואי

האצ"ל

22א

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

תתאפשר הגעת נציג לקבלת קהל

בעלות

יונגש עד 3/2023

34

מקלט 47

רזיאל

 

164041

580340

 

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

35

מקלט 86

ז'בוטינסקי

25

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

36

מקלט 66 - מועדון נוער

שמשון

3

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז הצעירים ברח' גולומב

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

37

מקלט 67 – בית כנסת

ישי

43

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברחוב קריית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

38

מקלט 68 – מועדון שכונתי

טרומפלדור

2

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למרכז לאוליכט ברח' הרצל

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

39

מקלט 69 – מעון יום

שלמה המלך

2

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

לא נדרש

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

40

מקלט 70 – מועדון נוער

צדקיהו

22

 

 

מקלט ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר ליחידת הנוער ברח' שקד

בעלות

יונגש עד 3/2026

41

מקלט 71 –בית כנסת

כרמל

14

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בית כנסת ברחוב קריית ספר

בעלות

יונגש עד 3/2026

42

מקלט 72 – מועדון היאבקות

שאול המלך

24

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לאולם ספורט ברח' הרצל

בעלות

יונגש עד 3/2026

43

מקלט 73 - מועדון אגרוף

השילוח

14

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר לאולם ספורט ברח' הרצל

בעלות

יונגש עד 3/2026

44

מקלט 74 - מועדון הכנה לצה"ל

גלעד 13

13

 

 

מקלט ציבורי

נדרש דרך נגישה

מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

בשעת חירום הפעילות תועבר למתנ"ס ברח' שקד

בעלות

יונגש עד 3/2026

45

מקלט 87

הרתך

2

 

 

חירום

קיים :  דרך נגישה

מעבר נגיש

 

פרסום רשימת מקלטים נגישים באתר של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2026

46

מקלט 22

קיבוץ גלויות

93

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

47

מקלט 18

הרצוג

117

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

48

מקלט 19

הרצוג

30

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

49

מקלט 26

אבוחצירא

 

163490

580331

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

50

מקלט 27

קרן היסוד

2

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

51

מקלט 38

גיבורי ישראל

50

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

52

מקלט 31

קיבוץ גלויות

 

163217

580003

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

53

מקלט 35

הנשיא

16

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

54

מקלט 41

צה"ל

20

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

55

מקלט 45

רבי דוד דהן

2

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

56

מקלט 48

הרמב"ם

8

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

57

מקלט 50

מישור השקמה

 

164064

580763

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

58

מקלט 64 - מועדון גימלאי שוטרים

אצ"ל

 

50

 

 

מקלט ציבורי

קיים:  דרך נגישה

נדרש :מעבר נגיש, שירותים במידת הצורך

לא נדרש

בעלות

יונגש עד 3/2026

59

אגף פיקוח עירוני

יהודה הלוי

18

 

 

קבלת קהל

נדרש דרך נגישה, שירותים במידת הצורך

פניות מקוונות דרך אתר העירייה ולחלופין נציג שיוצא לקבל קהל

בעלות והפעלה

יונגש עד 3/2026

60

מקלט 75

רח' הרצל

 

163884

580937

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

61

מקלט 37א

רח' הרצל

 

163906

580025

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

62

מקלט 76

הפלדה

9

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

63

מקלט 77

המסגר

11

 

 

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

64

מקלט 79

המסגר

 

164103

581057

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

65

מקלט 81

המלאכה

 

164104

581022

חירום

מקלט תת קרקעי

לא נדרש

בעלות

תקין*

66

מרכז שירות טלפוני נגב 19

קיבוץ גלויות

21

 

 

מקלט ציבורי

קיים : שירותי נכים , מעברים נגישים, ריהוט נגיש

נדרש : דרך נגישה

נציג שיוצא לקבלת קהל

בעלות

יונגש עד 3/2023

67

 

מרכז הדרכה ומוסיקה במבנה מינהל החינוך

קיבוץ גלויות

3

 

 

הדרכות לעובדים וחוגים למוסיקה

נדרש : מעלית , שירותי נכים

השירות יינתן בכיתות שנמצאות בקומת קרקע והחוגים יינתנו באודיטוריום הסמוך

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

68

מעון יום אמונה

יהלום

2

 

 

מעון יום

קיים : דרך נגישה, נדרש שירותים במידת הצורך

לא נדרש

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

 

(*) : זהו מקלט קיים הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

 

  1. רשימת מקומות שאינם בניין:

 

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

גן ציבורי ביל"ו

שכ' הרי"ף

רח' ביל"ו

 

164257

580174

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

מתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

2

גן ציבורי שוהם

שכ' הרי"ף

רח' שוהם

 

164109

579932

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

מתקני משחק נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

3

גן ציבורי החיד"א

החיד"א

 

164183

579851

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

נדרש : חניית נכים

מתקן משחקים נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

4

גן ציבורי יוני

רח' הנשיא

 

163761

581051

גן ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש: ריהוט נגיש ומתקן משחקים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

5

גן ציבורי יאיר

רח' קיבוץ גלויות

 

163544

580824

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

נדרש :

מתקני משחקים נגישים

ריהוט  נגיש

חניות נכים

 

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

6

 

 

 

 

 

 

גן ציבורי דקר

רח' אבוחצירא

 

163546

580301

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

נדרש : ריהוט נגיש

מתקני משחק נגישים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

7

אמפי גן הבנים

רח' מבצע משה

 

163821

580401

גן ציבורי

קיים : דרך נגישה, מקומות ישיבה לנכים, ריהוט נגיש

נדרש :

סימון ותמרור חניות נכים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

שניהם

יונגש עד 3/2023

8

גן ציבורי האורן

שכ' מישור הגפן

רח' האורן

20

 

 

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה, ריהוט נגיש

נדרש :

חניית נכים, מתקן משחקים נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

9

גן ציבורי טיילת נחל ותיקים

דרך וותיקים

 

164150

580791

טיילת

אתר משחקים

קיים :

דרך נגישה

ריהוט נגיש

נדרש :

מתקני משחק נגישים

לא נדרש

בעלות

בביצוע

10

פארק הידידות

דרך בית וגן

 

163317

579712

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים :

ריהוט נגיש

מתקנים נגישים

נדרש :

דרך נגישה

חניית נכים

ברזיה נגישה

 

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2025

 

11

עולי הגרדום

עולי הגרדום

 

164069

580457

טיילת

קיים :

דרך נגישה

ריהוט ומשחקים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

12

גן ציבורי חפץ חיים

שכ' בן גוריון

רח' חפץ חיים

 

164270

579663

אתר משחקים

קיים :

דרך נגישה

ריהוט ומשחקים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

13

 

 

 

 

גן ציבורי בוזגלו

רח' בוזגלו

42

 

 

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

מתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

14

גן ציבורי הטייסים

דרך הטייסים

 

164351

579381

גן ציבורי

אתר משחקים

נדרש : דרך נגישה

ריהוט נגיש

מתקנים נגישים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

15

גן ציבורי קריית ספר

שכ' שפירא

רח' קריית ספר

40

 

 

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

נדרש : מתקן משולב נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

16

גן ציבורי חטיבת עציוני

שכ' מישורי הגפן

חטיבת הציוני

 

162798

579786

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה, ריהוט נגיש

נדרש : מתקן נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

17

גן ציבורי צדקיהו

שכ' שפירא

רח' צדקיהו

22

 

 

אתר משחקים

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

ריהוט נגיש

לא נדרש

בעלות

נגיש

18

גן ציבורי שאול המלך

 

רח' שאול המלך

8

 

 

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

נדרש :

ריהוט נגיש

מתקני מחשק נגישים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

19

גן ציבורי ירושלים

שכ' שפירא

רח' ירושלים

50א

 

 

גן ציבורי

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

נדרש :

ריהוט נגיש

מתקני מחשק נגישים

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

20

גן ציבורי שמשון

שכ' שפירא

רח' שמשון

3

 

 

גן ציבורי

קיים:

דרך נגישה

ריהוט נגיש

לא נדרש

בעלות

נגיש

21

גן ציבורי קיבוץ גלויות מול כפר סטודנטים

רח' קיבוץ גלויות

 

163332

581011

אתר משחקים

גינה ציבורית

קיים :

דרך נגישה

ריהוט ומשחקים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

22

גן ציבורי ישעיהו

שכ' שפירא

רח' ישעיהו

22

 

 

אתר משחקים

קיים:

דרך נגישה

ריהוט נגיש

לא נדרש

בעלות

נגיש

23

גן מבצע חירם

מבצע חירם

4

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים:

חניית נכים

דרך נגישה

ריהוט נגיש

לא נדרש

בעלות

נגיש

24

גן ציבורי בית וגן

דרך בית וגן

2

 

 

גן ציבורי

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

חנית נכים

גיהוט נגיש

מתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

25

פארק אופקים

 

 

 

165090

579642

פארק עירוני

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט נגיש

מתקני משחק נגישים

לא נדרש

מפעילה

נגיש

26

חניון עמוס

שכ' שפירא

רח' עמוס

20

 

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

27

חניון ירושלים

שכ' שפירא

רח' ירושלים

 

164553

578920

חניון ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : חניות נכים

פרסום חניונים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

28

חניון הרמב"ם

הרמב"ם

7

 

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

29

חניון ההגנה

ההגנה

 

164148

580178

חניון ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : חניות נכים

פרסום חניונים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

30

חניון לח"י

לח"י

 

164233

580154

חניון ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : חניות נכים

לא נדרש

בעלות

יונגש עד 3/2023

31

חניון החיד"א

החיד"א

 

164132

579851

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

נדרש :

חניות נכים

פרסום חניונים  נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

32

חניון יהדות דרום אפריקה

יהדות דרום אפריקה

 

164025

580554

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

33

חניון בניין העירייה

מבצע משה

 

163891

580529

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

34

חניון גן הבנים

מבצע משה

5

 

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

35

חניון בית העלמין

הרב חיים חורי

 

162944

580551

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

36

חניון ליד מרכז פיס קהילתי

גולומב

 

163718

580321

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

37

חניון ליד ביה"ס שושנים

עמרם בן דיוואן

 

164137

579749

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

38

חניון ליד ביה"ס מעלות חיה

עמרם בן דיוואן

 

164184

579709

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

39

חניון ליד אצטדיון

דרך הטייסים

 

164650

579261

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

40

חניון ליד מרכז טניס

הרצל

74

 

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

41

חניון גן יוני

הנשיא

 

163783

581019

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

42

חניון קריית החינוך א'

צאלון

 

163487

579480

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

43

חניון קרית החינוך ב'

בית וגן

 

163600

579507

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

44

חניון גן הידידות

האורן

1

 

 

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

נדרש :

חניות נכים

פרסום חניונים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

45

חניון רבי יעקב אוחנה

 

רבי יעקב אוחנה

 

163169

580799

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

46

חניון חיים חורי

רח' חיים חורי

 

 

163035

580640

חניון ציבורי

קיים : דרך נגישה

נדרש : חניות נכים

פרסום חניונים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

47

חניון קאנטרי

 

יעקב מסיקה

 

163200

580883

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

48

חניון ספריה עירונית

השקד

 

163713

579640

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

49

חניון מתנ"ס

השקד

 

163723

579711

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

50

חניון האר"י

האר"י

 

163996

579633

חניון ציבורי

 

קיים :

דרך נגישה

נדרש :

חניות נכים

פרסום חניונים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2023

51

חניון השוק העירוני

הרב חיים חורי

18

163076

580678

חניון ציבורי

קיים:

דרך נגישה

חניות נכים

לא נדרש

בעלות

נגיש

52

שצ"פ 1004

רמת שקד , שד' השיטה

 

163424

579061

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט חוץ ומתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

53

שצ"פ 225

רמת שקד , שד' השיטה

 

163297

578938

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

בעלות

נגיש

54

שצ"פ 1008

רמת שקד , רח' דקל

19

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

ריהוט חוץ ומתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

55

שצ"פ 1009

רמת שקד , רח' ברוש

14

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

בעלות

נגיש

56

שצ"פ 228

רמת שקד , רח' כליל החורש

39

 

 

גינה ציבורית

מכשירי כושר

ריהוט חוץ ומתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

57

שצ"פ 1003

רמת שקד ,רח' צאלון

 

163573

579214

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

בעלות

נגיש

58

שצ"פ 1013

רמת שקד , רח' דולב

17

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

ריהוט חוץ ומתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

59

שצ"פ 1014

רמת שקד , רח' כליל החורש

82

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

בעלות

נגיש

60

שצ"פ 501

רמת שקד , רח' הרב עובדיה יוסף

8

 

 

גינה ציבורית

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה

ריהוט חוץ ומתקנים נגישים

לא נדרש

בעלות

נגיש

61

בית עלמין

חיים חורי

26

 

 

בית עלמין

קיים : דרך נגישה

חניות נכים

ריהוט נגיש

לא נדרש

בעלות

נגיש

62

אצטדיון עירוני

דרך הטייסים

42

 

 

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

חניות נכים

נדרש : מקומות ישיבה לנכים

פרסום מגרשים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

שניהם

יונגש עד 3/2024

 

63

מגרש מקורה

הרצל

 

163796

579519

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

חניית נכים

לא נדרש

שניהם

נגיש

64

מגרש מקורה

שמואל הרואה

5

 

 

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

חניית נכים

לא נדרש

שניהם

נגיש

65

מגרש מקורה

דוד בוזגלו

29

 

 

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

שניהם

נגיש

66

מגרש מקורה

צה"ל

4

 

 

מגרש ספורט

נדרש : דרך נגישה

פרסום מגרשים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

שניהם

יונגש עד 3/2023

67

מגרש מישור  הגפן

האורן

18

 

 

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

שניהם

נגיש

68

מגרש כצנלסון

כצנלסון

 

163850

580422

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

חניית נכים

לא נדרש

שניהם

נגיש

69

מגרש מסיקה

 

יעקב מסיקה

 

163064

580876

מגרש ספורט

קיים : דרך נגישה

לא נדרש

שניהם

נגיש

70

 

גן היוגב

היוגב

 

163008

580459

אתר משחקים

קיים : דרך נגישה, ריהוט נגיש

נדרש : מתקן נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2024

 

77

גן חיים פינטו

הרב חיים פינטו

 

164588

579618

אתר משחקים

נדרש : דרך נגישה , ריהוט נגיש, מתקן נגיש

פרסום גנים נגישים באתר אינטרנט של עירייה

בעלות

יונגש עד 3/2026

 

 

  1. אני, איציק דנינו, ראש עיריית אופקים, מצהיר בזה כי עיריית אופקים הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 700,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.