יחידת ההדברה פועלת במסגרת אגף שפ"ע ועוסקת במשך כל ימות השנה בהדברה מונעת. פעילות ההדברה מתבצעת הן באופן יזום והן כמענה לקריאות תושבים. לשם קריאה ליחידת ההדברה, יש לפנות למוקד השירות 106.

 

טיפול ביתושים

גלי יתושים מעיבים מאד על איכות חיינו. העירייה עושה פעולות שונות בתחום אחריותה ומטפלת במקומות קבועים וידועים בתוך העיר ומחוצה לה - בוואדיות, ביצות, תעלות ביוב, בריכות מים, אתרי בניה, מקלטים מוצפים וכד' - שבהם קיימת היקוות של נוזלים היוצרים פוטנציאל. יחד עם זאת, אין בידינו לפתור את הבעיה באופן מוחלט,  בגלל דגירה במאגרי מים בתחום הפרטי.

דגירה והתפתחות של יתושים נעשות במים עומדים, לרבות בתחום החצרות והבתים הפרטיים שלכם. אנא סייעו לנו למנוע גלי יתושים בפעולות פשוטות, שימנעו הצטברות של מים, בכלי-קיבול שונים.

מניעה ודרכי טיפול ביתושים:

  1. ייבוש מים עומדים במקומות השונים: גגות, חביות מים, נזילות דודים, מקלטים, מרתפים ותחתיות של אדניות.
  2. מניעת הצטברות שלוליות עקב דליפות מים מברזים ומזגנים.
  3. איטום מערכות הביוב הביתיות בחצרות.
  4. סגירה ואיטום בורות מים בחצרות.
  5. התגוננות אישית
  6. התקנת רשתות על חלונות ופתחי בתים, הפעלת מאווררים, לבוש ארוך ושימוש בתכשירים לדחיית יתושים.
  7. במקרים קשים מומלץ להשתמש בשירות מדביר מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה בכדי לאתר ולהדביר מקורות דגירה בשטחים פרטיים.

 

מניעת מפגעי נחשים

בתחילת הקיץ, כדי למנוע נחשים בחצר ביתך, יש להקפיד על ניקיון, לסדר את החצר, לסלק  גרוטאות לנכש עשבים ולפנות אשפה וגזם.

אם נתקלתם בנחש בשטח ציבורי/ פרטי, יש ליצור קשר עם מוקד שירות 106 בטלפון ולדווח על המפגע, על מנת שלוכד נחשים מקצועי ישלח למקום לטיפול במפגע.