• תכניות מניעה רוחביות (סדנאות, הדרכות) לכלל הקהילה מגילאי 12 עד הגיל השלישי.
  • גיוס הקהילה למאבק בתופעות אנטי חברתיות בעיר (שומרי סף).
  • הפעלת מתנדבי סיירת הורים ליצירת מרחב מוגן לבני נוער בשעות הלילה.
  • הפעלת מדריכי מוגנות במערכת החינוך לצמצום ומיגור תופעות בקרב התלמידים ומניעת נשירה.
  • מדריך פנאי לילה - לאיתור נוער משוטט ומניעת תופעות של שתיית אלכוהול, וונדליזם ומתן מענה מידי לתופעות העולות וצפות מהשטח.
  • קשר קהילתי באמצעות פרסום ושיווק, מעורבות תושבים במאמץ, מתן כלים לאנשי מקצועי, איגום משאבים ושת"פ עם גורמים שונים בעיר. (חינוך, רווחה, משטרה, קהילה)
  • פרויקטים קהילתיים – שינוי אקלים שכונתי ע"י מתן כלים מקצועיים בשת"פ תושבי השכונה