*משבר הקורונה המתמשך פתח צוהר להתנדבות צעירים-ההתנדבות החדשה.

*נוצרו שותפויות ואיגום של מיזמים בנושא הפגת בדידות של אזרחים ותיקים.

*התנדבות וירטואלית- למתנדבים בני שכבת הגיל הבוגר בטלפונים לאזרחים ותיקים.

*התנדבות אזרחים ותיקים- בניית תשתית קבועה למתן מענים עבור אוכלוסיה זו.

*לראשונה עלה דף פייסבוק של מערך ההתנדבות-פרסום מיזמים התנדבותיים וגיוס מתנדבים.

*אפליקציה לגיוס וניהול מתנדבים- בעקבות הצורך בגיוס מתנדבים 24/7 -תופעל, תושק  ותוטמע בקרוב במטרה להנגיש את תחום ההתנדבות לכלל האוכלוסיה.