הזמנה להציע מבנה לשכירות עבור העירייה

 

  1. עיריית אופקים (להלן: "העירייה") מבקשת לאתר נכס לשכירות למטרת דיור מורות חיילות.

  2. דרישות הנכס: דירת מגורים בעלת 4 חדרים לפחות.

  3. תקופת השכירות: 3 שנים עם זכות ברירה לעירייה להארכת ההתקשרות לשנים נוספות.

  4. על המבנה להיות בבניה חוקית ללא חריגות.

  5. מציעים בעלי נכסים יכולים לפנות לעירייה לדוא"ל: AviBitan@ofaqim.muni.il או לטלפון  050-5757590 עם תיאור הנכס המוצע, דמי השכירות המבוקשים ביחס לנכס וכן מידע רלוונטי ביחס לנכס לרבות: מיקומו, מצבו, תשלומים נוספים נלווים ככל שישנם וכיו'.

  6. הזמנה זו אינה בגדר מכרז פומבי והעירייה תוכל לנהל מו"מ עם בעלי הנכס ביחס לתנאי השכירות ו/או היחסים החוזיים בין הצדדים ו/או התאמת הנכס לצרכי העירייה וכיו'.

 

 

עיריית אופקים