הנחיות רישום כיתות א' תשפ"ה - 

 

לינק הנחיות כיתות א'

 

הנחיות רישום גני ילדים תשפ"ה - 

 

לינק הנחיות גני ילדים