עידית כהן      תובעת        08-9928134 מייל       Iditcohen@ofaqim.muni.il

מיטל ברוקר   מחלקה משפטית    08-9928567  מייל  Meytalb@ofaqim.muni.il