1. רישוי עסקים- כללי- תעריפים ותשלומים:

    • אגרת רישוי עסקים/חידוש רישיון – 324 ₪
    • בקשה להשגה – 324 ₪
    • חוות דעת מקדמית – 324 ₪
    • היתר מזורז – 324 ₪
    • כפל רישיון – 162 ₪