בעלי עסקים נכבדים,

כחלק מממטרות  חוק רישוי עסקים, אגף בטחון וסדר ציבורי פועל רבות על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקים.

מס' העסקים הפועלים בעיר אופקים גדל באופן קבוע מידי שנה, כולל מגוון עסקים בתחומים שונים, בהתאם, דרישות החוק שונות מאופי הפעילות העסקית.

מחלקת רישוי העסקים העירונית אמונה על יישום חוקי הרישוי ותרגומם לבעלי העסק תוך ליווי צמוד עד השגת רישיון לעסק.

בשנת 2013, החלה להיכנס לביצוע הרפורמה בחוק רישוי עסקים אשר באה לשדרג את החוק הקיים ולתת מענה למס' תחומים כגון: מתן היתר מזורז לסוגי עסקים, אחידות בדרישות נותני האישור ופרסומם, שינוי תוקף פריטי הרישוי ועוד, הטמעת הרפורמה נערכת במס' פעימות וזאת בהתאם להנחיית משרד הפנים בנושא.

מטרות אגף:

 • מחויבות לשירות איכותי אדיב ויעיל לבעלי העסקים והציבור בכלל.
 • יישום ואכיפת חוק  רישוי עסקים תשכ"ח 1968. 
 • הוצאת רישיונות לעסקים טעוני רישוי תוך הבטחת מטרות החוק, בתחום איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות לעובדים, מניעת מחלות, בריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה.
 • צמצום מס' העסקים הפועלים ללא רישיון בר-תוקף.
 • ​בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים הטעונים רישוי ברחבי העיר.

שיטת העבודה:

 1. תחום רישוי עסקים
  א. מתן מידע מקדים לקראת פתיחת העסק, קבלת בקשות לרישיון עסק, העברתם לאישור הגורמים הנדרשים עפ"י הלו"ז הקבוע בחוק,  הנפקת רישיונות.
  ב. עדכון בעלי עסקים בסירובים לבקשות לרישיון והנימוקים לכך.
  ג. מסירת רישיונות עסק ותנאים נלווים.
  ד. שליטה על נתוני הרישוי ובקרה על התהליכים.
   
 2. תחום פיקוח וביקורת עסקים
  א. ביקורת עסקים ואכיפת חוק רישוי עסקים.
  ב. פיקוח על עסקי המזון לסוגיהם.
  ג. טיפול בבקשות לרישיון.
  ד. ביקורת תברואתית בעסקים לקיום תנאי הרישיון.
  ה. טיפול בתלונות בתחום רישוי עסקים.