אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור.

אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר.

 

שימו לב:  בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים בחדר קבלת קהל אצל רכזי הרישוי עד 45 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף:

 • תכנית עסק לאירוע המוני הכוללת בתכנית בטיחות, ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות.
  נספח הבטיחות שיצורף לתכנית יפרט את כל בעיות הבטיחות האפשריות באירוע ופתרונותיהן בסידורי בטיחות באתר. 
 • מתכנן האירוע חייב להמציא אישור ממורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות באירועים המוניים.
 • שימו לב! אם האירוע נערך בשטח ציבורי, נדרש אישור מחלקת רישוי עסקים.
 • רישיון העסק, שיוצא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, יישלח למשטרה, והמשטרה תיתן אותו למפיק האירוע, אם הכול יימצא תקין באתר או
  שיימסר ע"י מפקח מח' ביקורת עסקים לפני תחילת האירוע לאחר שנבדקו כל התנאים המקדימים לתחילת האירוע.

רשימת אירועים שאינם חייבים ברישיון:

 • ​טקס דתי בבית כנסת המשלב הגשת מזון קל, לאורחים, בכלל זה: בר מצווה, ברית מילה, חתונה, עלייה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'. 
  כמו כן, ניתן להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג בעלת רישיון יצרן ורישיון עסק, בתוך תחומי בית הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד לסידור האוכל להגשה. תתאפשר מוזיקת רקע שלא תשמע כלל מחוץ לכותלי בית הכנסת ובתוך בית הכנסת בעוצמה שלא תעלה על 85 דציבלים באזור ישיבת האורחים. לא תתאפשר הופעת להקה או זמר או מופע כלשהו שאינם חלק מהטקס הדתי. לא יתאפשרו ריקודים, למעט ריקוד המהווה חלק מהטקס הדתי (ריקוד עם ספר תורה). חל איסור על פעילות בישול מזון או טיפול במזון לרבות איסור הקמת "מנגלים" מחוץ לכותלי בית הכנסת. חובה שבית הכנסת יקבל אישור לפעילותו השוטפת ממהנדס הבטיחות ושיינתן אישור כיבוי אש למבנה.
 • אירוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה ומוסדותיה.
 • תערוכה בתוך מיבנה של קבע.
 • פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום, ושנערכת על ידי צוות בית הספר או המתנ"ס.
 • פעילות ספורט לצפייה שאינה כרוכה בהקמת במה או טריבונות לקהל.
 • דוכני החתמה אינם טעוני רישיון, הם טעוני אישור להצבת דוכן ברחוב   ממחלקת רישוי.
 • עצרת מחאה או זיכרון שכוללת נאומים לרבות זמר אחד או כמה שאינם מהווים את עיקר האירוע.
 • מצעד מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה מקהילה קהל רב מוזמן.
 • הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר שימחה מחוץ לבית הכנסת.
 • תהלוכות שאינם נגמרות באתר שמחה פתוח.

שים לב: יש לתאם אירועים אלו עם המשטרה לגבי האבטחה והתנועה במקום האירוע.​