רישיון רוכלות - לא ניתן לקבל רישיונות רוכלות

לקבלת פרטים: יש להגיע למשרדי רישוי עסקים.