אישור לסגירת חורף - יינתן לבעלי עסקים שברשותם קיים היתר להוצאת שולחנות וכסאות בלבד. 

אישור לסגירת חורף יינתן ע"י מהנדס העיר לחודשי החורף בלבד, ותוקפו יפה מהראשון לנובמבר ועד השלושים לאפריל בשנה שלאחר מכן. 

יש להגיע עם תכנית  (גרמושקה) למהנדס העיר, לאישור התכנית, ולאחר מכן לאגף הנכסים. לקבלת היתר לסגירת החורף.

נדרש אישור חשמל, התייחסות לנגישות, הצגת תמונה הממחישה את הסגירה


לפרטים:

מהנדס העיר, ואגף הנכסים.