היתר שולחנות וכיסאות - יונפק לעסקים בעלי רישיון עסק, ו/או כאלו הנמצאים בתהליך - ואין נגדם דחייה מגורם משמעותי,  וכי ניתן להבין, שבעל העסק יוכל לקבל רישיון עסק בזמן הקרוב. 


לקבלת אישור ופרטים:

יש להגיע למשרדי הפיקוח העירוני.