ימי פינויי אשפה / פח פרטי צמודי קרקע 

 

אזור/שכונה

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

מ.הגפן הוותיקה

V

 

 

V

 

V

מ.הגפן החדשה

 

V

 

V

 

V

שכונת הפארק

V

 

V

 

V

 

רמת שקד חרדים

V

 

V

 

V

 

רמת שקד 

 

V

 

 

V

 

שכונות ותיקות + בית וגן

 

V

 

V

 

V

שפירא

 

V

 

V

 

V

הריף

 

V

 

V

 

V

 

פינוי פחים מונחי קרקע בכל העיר ימי ב' , ד', ו'

 

פינויי קרטוניות ימי ב' ויום ה'

 

פינוי מוטמנים לפי תוכנית עבודה באגף שפ"ע 

 

*במידה ונתקלתם באשפה שלא פונתה בימים המופיעים נא לדווח למרכז שירות ומידע 106