מגיש תוכניות נכבד,

להלן הנחיות להגשת תוכניות לניהול עסק  שמטרתן להביא לך את המידע הדרוש להגשת התוכניות בצורה נכונה ולמנוע את הצורך בהגשה חוזרת. 

 

כללי: 

הרשיון לעסק צמוד לתוכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תוכנית חדשה (תוכנית שינויים). התוכנית כוללת 5 חלקים והם:

 • פרטים (דף הגשה)
  יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה, אותו ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים.
  בחלק השני של דף ההגשה יש מקום לחתימות של הגופים המאשרים את התוכנית.
  על המגיש להחתים את בעל העסק על התוכנית ולחתום בעצמו. על פי התקנות רשאי להגיש תוכנית רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס/ הנדסאי בנין/אדריכל/הנדסאי לאדריכלות).
  המהנדס יחתום על טופס "הצהרת בעל מקצוע מוסמך" (ע"פ חוק רישוי עסקים) המצ"ב.
 • תרשים סביבה
  התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250 או 1:2500 בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. 
  יש לסמן לפחות 3 רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'.
 • תרשים המגרש
  תרשים המגרש יהיה בקנה מידה 1:250 (או 1:500 בעסקים גדולים), זהו תרשים מצבי (ולא מפה טופוגרפית) ומשקף את השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש
  לסמן את היקף (קונטור) של העסק בקו מודגש או בקו מקווקו. אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. לסמן תרשים כללי של
  ביוב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב המקומי (בור סופג). אם לעסק שירותים משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים.
  בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק.
  יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו.
 • חישוב שטחים ואיוורור
  יש לסמן בתוכנית פירוט של כל שטחי העסק (מטבח, מחסן, משרד, אולם מכירה, שירותים וכד'). חישוב האיורור יעשה ע"י חלוקה של יחס החלונות
  לרצפה, יש לציין האם יש איורור מאולץ (מכני ע"י ונטות) ואם יש מזגנים. שטח החלונות צריך להיות ביחס של שמינית משטח הרצפה. במקרה של חוסר איורור
  טבעי יש להשלים את האיורור באמצעים טכניים (איורור מאולץ) ביחס תחלופה הנדרש בחוק.
 • תוכנית העסק
  תוכנית העסק תהיה בקנ"מ 1:100 במקור לפני צילום ולפחות עם 2 חתכי אורך ורוחב בקנ"מ 1:100 ומס' המקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר חתך דרך השירותים. קירות העסק יושחרו, קירות להריסה לצבוע בצהוב וקירות לבניה באדום. אין להשחיר קירות שלא שייכים לעסק וחלקים שלא שייכים לעסק
  יצויין עליהם "לא שייך לעסק".

תוכנית בטיחות

לתוכנית בטיחות יש להוסיף אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים המוניים תוגש תוכנית
בטיחות נפרדת חתומה ע"י מהנדס בטיחות.

 

הגשת תוכניות 

התוכניות חייבות להיות ביחידה אחת  ( בצורת סרט) ולא דפים נפרדים מודבקים. התוכניות יוגשו ב 5 עותקים.
בכריכת התיקים יש ​למלא את כל הפרטים.

תוכניות לבתי אוכל יכללו בנוסף לאמור בסעיף 1 גם תוכניות המטבח בקנ"מ 1:50  עם סידור  פנים,  תוכניות אלו יש להגיש ב - 5 עותקים. 

בתוכניות  יסומנו מפריד השומן  וסידורי אשפה כולל נפח המיכלים ומיקומם.