רשימת תחומים שבהם תרומת המועמד/ת באה לידי ביטוי בהשפעתו על העיר אופקים
רשימת תחומים שבהם תרומת המועמד/ת באה לידי ביטוי בהשפעתו על העיר אופקים * שדה חובה