רגע, לפני שאת/ה ממלא/ת את הטופס...

עיריית אופקים שולחת לתושבים יחד עם שוברי הארנונה של החודשים ינואר/פברואר את אישורי התושב.

אין צורך להגיש בקשה אלא אם לא קיבלתם את האישור בדואר או שאתם נזקקים לו לפני מועד קבלת השוברים. 

בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה:

בדיקת הזכאות לאישור תושב תתבסס על קיומם של כל התנאים הבאים:

  1. קיים רישום כתושב היישוב במרשם התושבים.
  2. מופיע במערכות הגביה/ארנונה.
  3. קיים חשבון מים פעיל.
  4. חוזה שכירות (במידה ומתגורר בשכירות).

נא להכין מבעוד מועד את את המסמכים הבאים (סרוקים) - בקשה שתוגש ללא המסמכים הנדרשים לא תטופל:

1. צילום ת.ז. + ספח פתוח : תוקף אכלוס של שנה.

2. רישום במערכת מי-שבע (מים) : מהות נפשות.     

3. קיים רישום במח' החינוך על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן/ביה"ס/חטיבת ביניים/תיכון).

אם הנך מעל גיל 25 ומתגורר בבית ההורים נא לצרף בנוסף

4. פירוט תדפיסי אשראי של 4 חודשים אחרונים, למי שאין כרטיס אשראי יש לצרף תדפיס עו"ש של 5 חודשים אחרונים.

5. תלוש שכר אחרון (עם סעיף נסיעות) + אישור מעסיק על תשלום נסיעות.

1
פרטי המבקש/ת
2
פרטי בן/בת זוג
3
ילדים
4
קופת חולים
5
צירוף קבצים
6
תנאים ואישור

 

 

מצב משפחתי * שדה חובה

 

בן/בת זוג - שם פרטי

בן/בת זוג - שם משפחה

בן/בת זוג - שם האב

 

 

ילדים
שם הילדמספר זהותתאריך לידהשם המוסד החינוכייישוב

יש להציג בקובץ: תמונה + ספח

חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך),

כרטסת מים - בה מצוינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים והנפשות המתגוררות בנכס.

למבקש/ת המתגורר/ת עם ההורים ואינו/ה רשום/ה במערכת הגביה, חובה לצרף את שני המסמכים הבאים:

4 חודשים אחרונים תדפיסי אשראי או לחלופין 5 חודשים אחרונים תדפיס עו"ש

תלוש שכר אחרון עם סעיף נסיעות (אישור מעסיק על תשלום נסיעות)

 

 

אני הח"מ מבקש/ת בזה מהרשות להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה - 1985.

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.

Browser not supported

הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך. לפיכך עליך להציג בפני עובד/ת הרשות בנוסף לתעודת הזהות מסמכים עפ"י הדרישה כגון: חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך), חשבון מים - בו מצויינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, סניף קופת חולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים, וכד'. כל הפרטים הנ"ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, ורק למי שאמנם זכאי/ת לה. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה. לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.