נגישות פרטנית -  רישום מוקדם

  • רישום מוקדם -  לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 3.10-13, תלמיד או הורה הזקוק לנגישות פיסית או חושית רשאי לדרוש להתחיל את תהליך הרישום 15 חודשים לפני תחילת הלימודים (1.6), בנוסף לרישום הרגיל.

  • ההורים ימלאו בקשה במחלקת החינוך.

  • התאמה פיסית בדרך כלל לוקחת זמן רב. הרישום המוקדם נועד לאפשר זמן סביר להתארגנות.

  • מיועד לתלמידים שצריכים הנגשה של המבנה (מוגבלות גופנית, ראייה, שמיעה

למידע נוסף להורים באתר הנציבות

לחוזר המנכ"ל באתר משרד החינוך

 

תמצית תהליכי הגשת בקשה להתאמות הנגשה פרטניות לתלמיד