שירותים ניתנים: 

  • טיפוח תחום ההתנדבות ביישוב – גיוס, מיון, שיבוץ, הכשרה והדרכה למתנדבים.
  • איתור צרכים בקהילה ופיתוח שירותים חדשים.
  • בניית מערך מתנדבים לשעת חירום.