בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתייים:

שכבת גיל שם ביה"ס מזכירה שם מנהל/ת כתובת טלפון פקס
יסודי אביר יעקב ענבל ליאורה איפרגן קריית מנחם, דרך הטייסים 08-9960585
08-9961210
08-9960585
8-9961210
יסודי אשלים שפרה  עינת ביטון הנשיא ת.ד. 30 08-9923004 08-9923004
יסודי בן גוריון אילנה תקווה יפרח קריית מנחם 08-9921112
08-9924293
08-9963564
יסודי הגבעה גילה אתי אטלי גולומב ת.ד. 50 08-9924005
08-9923117
08-9923117
יסודי חב"ד צביה נירית אליהו יהודה הלוי 16 , ת.ד  802 08-9923569

שרה כהן -
08-9925183

יסודי נועם מורשת ישורון דינה אמנון דינר הפלמ"ח 1 08-9962435 08-9960378

 

בתי ספר תורניים:

שם ביה"ס

שם המנהל/ת

סמל

כתובת

טלפון

פקס

פלאפון

טלפון בבית

אימייל

דרכי חיים

דניאל שם טוב

613976

החיד"א 21 

ת.ד. 419

9960906

9960605

050-4126516

ברוך מזכיר

054-8482484

A4126516@gmail.com

A8482484@gmail.com

מעלות רחל

(בית יעקב סיני)

פיבי אמסלם

612168

חיים חורי 959

ת.ד. 36

9962066

9961415

054-8408694

9923169

מנהלת

sinaibety@gmail.com

שושנים

אושרית כרמי
שירה סלמה

614297

שכונת חפץ חיים

26

9969007

9960634

9921785

052-7133486

יועצת בן שושן -052-7128830

Oshr789@gmail.com
shira011989@gmail.com

מעלות חיה

(הדסים)

סימה לוי
איילת

613950

שכונת בן גוריון

9962832

 

9963236

053-3161350

מנהלת

9961350

0774961350

מנהלת

mchayah@gmail.com
mthayah@gmail.com

תורה לשמה

שמעון מוריוסף

614479

אבוחצירה 5 ת.ד. 349

9926276

9962082

052-7177808

052-2713048

אב בית

Saymon29@gmail.

com

דרכי נועם

(אפיקים)

חיה גילה סיגרון

613869

קיבוץ גלויות ת.ד.753

9923586

9961239

9923315

054-8440950

9926273

613869@chatz.org.il

יסדת עוז

דניאל קדם

רחל מזכירה

614669

קהילות יעקוב 1

ת.ד. 161

9961396

9923434

053-3164044

 

614669@chatz.org.il

תורת שמשון

לנפסקי צבי

הרשל מזכיר

612887

רבי עקיבא 30

 

9961572

9987602

053-3138746

-

Torat.shimshon@gmail.com

נווה יוכבד בגרות

יהודית הכטמן

640664

יעקב מסיקה ת.ד. 393

9960069

9925394

054-8428768

 

9921773

mbagrut@gmail.com

נווה יוכבד חוץ

בן מנחם בתיה

640664

קיבוץ גלויות ת.ד 393

9926310

9922113

9925394

052-7637161

9962507

 

Reich06@gmail.com

יוסף לקח

תנחום פרנק

רותי מזכירה

640714

קהילת יעקב 1

9960290

9960719

052-7649624

-

9960290@gmail.com

משגב האמהות

שלום מלכה

641191

שכונת בן גוריון

9921214

9924459

050-4189878

-

bsmisgav@gmail.com

חניכי הישיבות

יונתן קימחי (יעל מזכירה)

615187

רחוב חפץ חיים 20

9923740

9922303

153-8-9922303

052-7640805

-

Tat089923740@gmail.com

Yaelplg1@gmail.com

אוהל אשר

הרב עזרא איתיאל

6739

החיד"א 21 

 

9164329

6842518

052-7143746

אהרון מזכיר 050-3282233

shabestop@gmail.com

משכן דוד

הרב דוד שיק

644674

מרבד הקסמים

073-2791455

-

-

9960964

-